MAGENTA, toplumsal cinsiyet politikalarını, sosyal içerme, uyuşturucu önleme, kariyer rehberliği ve girişimciliği, aktif ve sağlıklı yaşlanma, sosyal beceriler ve duygusal zeka, aktif ve sorumlu vatandaşlık vb. Önleme amaçlı sosyal politikaların geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketidir.

Danışmanlık olarak ne yapıyoruz?

Hizmetler:

  • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi.
  • Sosyal politikalar ve sosyal ve toplumsal perspektifin kamu ve özel kuruluşlar için program ve projelere dahil edilmesine dair tavsiye.
  • Eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve tanımlanması ve bunlara göre Eylem Programlarının detaylandırılması konusunda kamu ve özel kuruluşlara yönlendirme.
  • Dernekler ve kamu kurumları için sosyal ve kültürel hibelerin yönetimi.
  • Kamu Yönetimi tarafından tanıtılan programların geliştirilmesi.