Önceki deneyimlerimiz

Hareketlilik Proje yönetimi, Magenta’nın bu yıllarda uzmanlaştığı alanlardan biridir.

Henüz uygulanmamış Leonardo da Vinci gibi programlar geliştirdik ve şu anda Erasmus + veya İtalyan Hükümeti tarafından desteklenen Pon çağrıları gibi programları yönetiyoruz.

İşimiz her projenin tüm aşamalarını içerir:

  • Projenin tasarımı
  • Projenin amaçlarına göre katılımcılar için konaklama ve eğitim / staj arama.
  • Projenin amaçlarına göre katılımcılar için konaklama ve eğitim / staj arama.
  • Projenin Değerlendirilmesi ve Nihai Raporun Tamamlanması.