Kuruluş, yönetim sistemi kapsamında müşterileri, kullanıcıları ve tüketicileri ile olan ilişkilerinde geçerli olan mevzuata uymalı ve aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

 

Sözleşmeler

Sözleşmeler, şeffaflık, doğruluk, güven ve iyi niyet ilkelerine uygun olarak hazırlanır. MAGENTA, olası baskın konumlardan türetilen kötüye kullanma eylemlerini gerçekleştirmeyeceğini veya yürütülmesine izin vermeyeceğini taahhüt eder. Müşteriler, hizmetler ve fiyatlar, bütçeler, şartlar, garantiler ve vergiler hakkında açık ve doğru bilgiye sahiptir.

MAGENTA, bütçede yer alan müşterilerle kararlaştırılan koşulların her biri ile uyumludur. Müşteri koşullarından herhangi birinin yerine getirilememesi veya değiştirilmesi gerekmesi durumunda MAGENTA müşteriye bildirimde bulunur ve bunu teklifin kendisine ve yazılı olarak bırakır.

Gizlilik

MAGENTA, müşterileriyle olan ilişkilerinde gerekli olan gizliliği ve müşterilerinin ve LOPD’nin her bir sözleşmesindeki / bütçesindeki gizlilik hükmüyle, verilerin gizliliğine saygı gösterilmesini garanti eder.

Dürüstlük

Müşteriler, kullanıcılar ve tüketicilerle ilişkiler, tarafların tarafsızlığını ve bağımsızlığını şart koşan yolsuzluk, gasp ve rüşvet uygulamalarını içermez.

Müşteri hizmetleri


MAGENTA, Müşterinin “GARANTİ VERME, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER” prosedüründe açıklandığı şekilde, öneri, şikayet ve iddialarını inceler ve çözer.​

Sosyal sorumluluk malları ve hizmetleri

MAGENTA tarafından sunulan hizmetler, kalite ve eşitlik kriterlerine cevap vermekte, böylece herhangi bir sosyal projenin geliştirilmesinin anahtarı olan hem enine hem de kesişme ilkesi karşılanmaktadır