PROGRESS programının amacı, Avrupa Birliği’nin istihdam ve sosyal işler alanındaki hedeflerinin gerçekleştirilmesi için mali destek sağlamaktır

İlerleme, 2007-2013 döneminde analiz ve karşılıklı öğrenme, bilinçlendirme ve yayma faaliyetlerinin yanı sıra ana aktörlere yardım da finanse etmektedir. Program, beş ana eylem alanına karşılık gelen beş bölüme ayrılmıştır: istihdam, koruma ve sosyal bütünleşme, çalışma koşulları, çeşitlilik ve ayrımcılığa karşı mücadele ve cinsiyet eşitliği

Aşağıdaki linkte daha fazla bilgi: