Horizonte 2020

//Horizonte 2020
Horizonte 2020 2018-07-25T12:08:06+02:00

Avrupa Birliği, bu programda Horizon 2020 (H2020) olarak adlandırılacak olan Çerçeve Programı’nda araştırma ve yenilik faaliyetlerinin büyük bir bölümünü yoğunlaştırmaktadır.

Döneminde 2014-2020 yılında üç ayağı uygulayarak, bu önemli toplumsal sorunları ele Avrupa’da endüstriyel liderlik teşvik etmek ve bilimsel tabanının mükemmelliği güçlendirmeye yardımcı olur. Mevcut bütçe 76.880 milyon € olacaktır. 2020 ilk kez entegre en yakın pazar faaliyetlerine bilginin kuşaktan tüm aşamaları: temel araştırma, teknoloji geliştirme, demonstrasyon projeleri, pilot üretim, sosyal yenilik, teknoloji transferi, kavram ispatı, standardizasyon hatları Ticari amaçlı kamu alımları, risk sermayesi ve garanti sistemi desteği. Yenilik ve Avrupa Teknoloji Enstitüsü (EIT) Horizon 2020 ve bilgi toplulukları aracılığıyla parçası olur (KIC) araştırmaları, eğitim ve iş yaratılmasını bütünleştirir. Horizon 2020 programının stratejik hedefleri şunlardır:

a) Küresel bilimsel manzarada AB’nin konumunu güçlendirmeye olanak veren bir mükemmeliyet bilimi yaratmak. Bunun için:

b) Avrupa rekabet gücünü geliştirmek için teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmek

c) Avrupa vatandaşlarını etkileyen büyük sorunları araştırmak

Aşağıdaki linkte daha fazla bilgi:

http://www.eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020